2%
Exit Survey »

 
 
Niniejszy kwestionariusz został opracowany w ramach projektu badawczego pt.:

Marketing usług konserwatorskich – podręcznik europejski


Zebrane informacje będą traktowane poufnie. Kwestionariusz ten posłuży wyłącznie do zobrazowania cech charakteryzujących europejski sektor konserwacji zabytków. W imieniu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Komisji Europejskiej pragnę podziękować Państwu za czas poświęcony na wypełnienie poniższego kwestionariusza.

Przybliżony czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza: ok. 20 minut.

 
Survey Software Powered by QuestionPro Survey Software